Κύπρος


Εισηγήσεις Κουρσουμπά για περιστατικά επικοινωνίας παιδιών με γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση
Εισηγήσεις Κουρσουμπά για περιστατικά επικοινωνίας παιδιών με γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ανακοινώνει ότι εξακολουθεί να είναι δέκτης σωρείας παραπόνων αναφορικά με το χειρισμό που τυγχάνουν από τις Υπηρεσίας Κοινωνικής Ευημερίας προβλήματα επικοινωνίας παιδιού- γονέα, όταν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση και καλεί την αρμόδια αρχή να προβεί σε ενέργειες υλοποίησης των εισηγήσεων της.

Παράλληλα καλεί την αρμόδια αρχή να την ενημερώσει για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η μελέτη για τη λειτουργία «Παρατηρητηρίου- Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και να προχωρήσει σε μελέτη και υλοποίηση των εισηγήσεων της Θέσης του 2017, ειδικότερα σε ότι αφορά  τις εισηγήσεις της και οι οποίες αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ΥΚΕ στον τομέα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης.

Σε πολυσέλιδη έκθεση την οποία κοινοποίησε στα ΜΜΕ η Επίτροπος αναφέρει πως είναι σημαντική η διασφάλιση της διαθεσιμότητας και παροχής προγραμμάτων πρόληψης αλλά και στήριξης/ έγκαιρης παρέμβασης, που να αφορούν σε εκμάθηση και ανάπτυξη γονεϊκών δεξιοτήτων και άλλων προγραμμάτων πρόληψης σε νεαρά  ζευγάρια.

Σημειώνει ακόμη πως οι εισηγήσεις της απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Κύπρου ως συμβαλλόμενο κράτος στη Σύμβαση καθώς και από τη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού και κοινωνικές υπηρεσίες φιλικές προς τα παιδιά και τις οικογένειες[, η οποία επικυρώθηκε με τη συμμετοχή του Κύπριου Υπουργού.

Η υλοποίησή τους, αναφέρει, θα συμβάλει στην καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφονται στην παρούσα Έκθεση για τη διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού που ζει χωριστά από τον έναν από τους δύο γονείς του, να διατηρεί κανονικά προσωπικές σχέσεις και να έχει άμεση επαφή με τους δύο γονείς του, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο με το Συμφέρον του Παιδιού  καθώς επίσης, και τον εκσυγχρονισμό των ΥΚΕ για τη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών φιλικών προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
 

Top News