Η Deloitte συμβάλλει στον διάλογο για μια ανθεκτική οικονομία στην Κύπρο