Χριστουγεννιάτικη αλυσίδα αγάπης από 7 σχολεία για το «Σοφία για τα Παιδιά» στο Nicosia Mall