Η Κύπρος αποκτά το πρώτο πανεπιστημιακό πρόγραμμα Κτηνιατρικής