Μεγάλη δωρεά προς το Μακάρειο Νοσοκομείο από την εταιρεία ΚΕΟ