Η Πετρολίνα πρωτοπορεί και επενδύει σε νέες τεχνολογίες με την συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας