Ταμείο συντάξεων προσωπικού Cyta: Θετικά αποτελέσματα για το 2021