Η Medochemie στηρίζει διαχρονικά τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας