Υπεραγορές MAS και PIP… 150 Κουμπαράδες για στήριξη της Θεραπευτικής Κοινότητας Απεξάρτησης «Αγία Σκέπη»