Απονομή υποτροφιών «Ιδρύματος Αρτεμισίας Παναγιώτου»