Εγκαίνια Κέντρου Πωλήσεων και Διανομής KEO Επαρχίας Λευκωσίας