Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ηγείται έργου «Twinning» με επίκεντρο πυρκαγιές στη ΝΑ Μεσόγειο