Η Epic πρασινίζει περιοχή της Αγίας Νάπας και συμβάλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής

Η Epic πρασινίζει περιοχή της Αγίας Νάπας και συμβάλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής