Η Lidl Κύπρου ενισχύει το έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου με το ποσό των €106.000

Η Lidl Κύπρου ενισχύει το έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου με το ποσό των €106.000