Εταιρεία Βάσσος Ηλιάδης Λτδ: Απονεμήθηκε το βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος»

Εταιρεία Βάσσος Ηλιάδης Λτδ: Απονεμήθηκε το βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος»