Πόλεμος ΑΚΝ(Αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος), το τρίπτυχο της άμυνας στην πρώτη γραμμή της μάχης!