Σημαντική χορηγία από το Wellcome Trust στο ΙΚυ για την εξάλειψη μολυσματικών ασθενειών από έντομα

Σημαντική χορηγία από το Wellcome Trust στο ΙΚυ για την εξάλειψη μολυσματικών ασθενειών από έντομα