Συνάντηση του Κυπριακού Συνδ. Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών (ACEMPI) με τον Σύνδ. Τραπεζών Κύπρου

Συνάντηση του Κυπριακού Συνδ. Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών (ACEMPI) με τον Σύνδ. Τραπεζών Κύπρου