Τα Public χάρισαν Ηχείο Karaoke σε νηπιαγωγείο της Λευκωσίας

Τα Public χάρισαν Ηχείο Karaoke σε νηπιαγωγείο της Λευκωσίας