Το CΙΙΜ παρουσιάζει το Centre for DEI (Diversity, Equity, and Inclusion)