Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου

Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου