Γιατί η κοινή αγορά πυρομαχικών θα συμβάλει στην επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία

Γιατί η κοινή αγορά πυρομαχικών θα συμβάλει στην επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία