Έπιασε τιμόνι «τύφλα» στο μεθύσι – Το ποσοστό αλκοόλης που βρέθηκε στον οργανισμό του