Ανατράπηκε εμπορευματοκιβώτιο – Δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος Σκαρίνου – Λεμεσού