Τους έστελναν επιστολές με το εξώδικο ότι δεν έχουν άδεια οδήγησης