Δεύτερο σκάφος με μετανάστες ανοιχτά της Λάρνακας

Δεύτερο σκάφος με μετανάστες ανοιχτά της Λάρνακας