Έντοπιστηκε 18χρονη που έλειπε στη Λευκωσία

Έντοπιστηκε 18χρονη που έλειπε στη Λευκωσία