Μάτσας για Εισαγγελέα: «Τέτοιες νοοτροπίες οδηγούν σε απόκρυψη υποθέσεων»