Παγκύπριοι τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στο οδικό δίκτυο

Παγκύπριοι τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στο οδικό δίκτυο