Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας: Ενισχύονται οι δράσεις για αποτροπή τροχαίων συγκρούσεων