Χάος στο δρόμο Καλοπαναγιώτη – Πεδουλά, λόγω του Φεστιβάλ κερασιού

Χάος στο δρόμο Καλοπαναγιώτη – Πεδουλά, λόγω του Φεστιβάλ κερασιού