Υπόθεση Αριστοτέλους: Παραδίδεται το πόρισμα

Υπόθεση Αριστοτέλους: Παραδίδεται το πόρισμα