Ένοχος για πρόκληση θανάτου εξ αμελείας – Η ποινή φυλάκισης 23χρονου