Με διασωστική εξάρτυση απεγκλωβίστηκε μητέρα από το όχημα της