Ντου της Αστυνομίας σε υποστατικό – Κατάσχεση ηλεκτρονικών υπολογιστών