​Στην Νομική Υπηρεσία η υπόθεση απόσπασης χρημάτων και εμπορευμάτων με ψευδείς παραστάσεις