Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 LIVE Ο ΑΝΤΡΑΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ | 02:10 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ #NOT LIVE

Αυτοί πέτυχαν στις εξετάσεις για αστυνομία και πυροσβεστική - Κατάλογος ονομάτων

Κατάλογος επιτυχόντων υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας
 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89), όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο Προσλήψεων της Αστυνομίας, γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας όσων παρακάθισαν στη γραπτή εξέταση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο Αρ. 6(Ι) του 1998, όπως έχει τροποποιηθεί.
          Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, η διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων για πρόσληψη στην Αστυνομία, ανατίθεται στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας η οποία έχει την ευθύνη για την ετοιμασία δοκιμίων για το κάθε θέμα της εξέτασης, την επιτήρηση των εξετάσεων, τη διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών και την ετοιμασία σχετικού καταλόγου όλων των υποψηφίων.
          Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Νόμο, Επιτυχών, σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση, όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.
 
 

Α/Α  
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ
ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
1 663 68,00 78,50 90,50 87,00 81,00
2 280 87,25 70,00 62,20 91,00 77,61
3 175 53,00 79,25 93,50 84,50 77,56
4 941 50,50 82,17 88,00 88,00 77,17
5 1299 76,00 62,83 82,60 86,00 76,86
6 653 70,75 56,00 88,60 91,00 76,59
7 106 67,75 67,50 93,10 75,50 75,96
8 518 78,00 78,50 56,80 90,00 75,83
9 237 59,50 74,75 81,50 82,50 74,56
10 151 68,50 54,75 86,50 87,00 74,19
11 476 49,00 76,00 87,50 83,50 74,00
12 32 62,00 63,00 82,70 86,00 73,43
13 404 62,50 71,00 91,10 69,00 73,40
14 620 56,50 63,75 87,10 86,00 73,34
15 741 50,75 78,00 86,70 77,00 73,11
16 1337 60,50 63,17 84,60 83,00 72,82
17 33 52,50 70,75 80,00 87,50 72,69
18 495 71,50 50,83 93,50 74,50 72,58
19 368 50,50 70,00 91,10 76,00 71,90
20 134 83,50 60,83 57,00 86,00 71,83
21 575 57,50 69,33 79,25 80,00 71,52
22 682 40,25 72,50 92,00 81,00 71,44
23 2 57,00 62,33 76,10 90,00 71,36
24 10 54,00 71,00 77,85 81,50 71,09
25 633 85,25 54,50 62,43 82,00 71,05
26 647 54,00 59,17 93,60 73,50 70,07
27 1243 59,00 68,00 69,00 82,50 69,63
28 330 58,25 58,25 84,50 77,00 69,50
29 20 77,50 65,25 69,35 65,50 69,40
30 201 63,00 59,00 73,60 82,00 69,40
31 74 60,25 72,25 59,40 85,00 69,23
32 1293 62,50 54,50 79,00 80,50 69,13
33 1372 41,75 61,67 90,00 81,50 68,73
34 6 55,00 57,00 82,60 80,00 68,65
35 145 65,25 59,17 72,70 77,00 68,53
36 1056 48,50 69,50 89,00 67,00 68,50
37 833 44,50 66,25 82,50 80,50 68,44
38 1270 54,50 66,75 82,50 69,50 68,31
39 485 57,75 66,50 73,70 74,50 68,11
40 1165 51,50 69,50 87,75 63,50 68,06
41 219 40,00 73,75 74,10 83,50 67,84
42 1349 43,50 73,75 77,00 77,00 67,81
43 738 42,75 73,00 77,25 77,50 67,63
44 453 73,50 45,00 68,25 82,50 67,31
45 456 40,00 64,25 79,60 85,00 67,21
46 900 87,75 63,50 54,60 62,00 66,96
47 475 42,00 61,75 91,00 73,00 66,94
48 787 62,50 68,00 57,20 80,00 66,93
49 657 51,00 69,00 63,80 83,50 66,83
50 276 53,00 53,25 84,00 76,00 66,56
51 1237 40,00 81,75 69,50 75,00 66,56
52 176 62,00 48,75 80,60 74,00 66,34
53 356 43,00 54,00 87,50 80,50 66,25
54 313 52,50 63,25 70,70 78,50 66,24
55 962 56,50 46,75 73,70 88,00 66,24
56 1117 60,00 48,75 83,30 72,50 66,14
57 141 63,50 44,25 78,70 78,00 66,11
58 511 58,00 66,50 67,95 72,00 66,11
59 146 64,75 64,50 61,10 74,00 66,09
60 269 55,00 62,00 61,73 82,00 65,18
61 173 55,50 51,50 82,85 70,50 65,09
62 132 45,67 40,00 92,10 82,50 65,07
63 656 41,00 67,00 86,60 64,00 64,65
64 147 40,00 68,00 81,50 69,00 64,63
65 1262 40,00 68,25 71,70 78,50 64,61
66 202 56,50 61,50 78,70 61,00 64,43
67 12 58,75 56,75 63,60 78,50 64,40
68 800 48,50 58,33 83,10 67,00 64,23
69 363 53,50 64,75 66,10 72,00 64,09
70 862 48,25 60,50 75,50 71,00 63,81
71 1330 43,50 67,50 76,10 68,00 63,78
72 640 66,50 60,50 60,80 67,00 63,70
73 4 40,00 78,17 69,10 67,00 63,57
74 321 52,50 47,25 80,85 73,50 63,53
75 60 65,00 50,50 66,20 72,00 63,43
76 331 45,50 55,00 59,93 93,00 63,36
77 418 52,00 52,00 60,20 88,50 63,18
78 933 58,00 52,25 73,00 69,00 63,06
79 995 45,00 66,50 66,70 73,50 62,93
80 152 64,75 61,50 46,80 78,50 62,89
81 443 49,00 55,00 73,70 73,50 62,80
82 205 51,00 59,75 68,10 72,00 62,71
83 845 54,00 68,33 60,50 68,00 62,71
84 249 48,50 48,50 75,20 78,50 62,68
85 634 49,50 55,50 73,10 72,50 62,65
86 953 49,75 52,33 69,60 78,50 62,55
87 568 45,00 53,25 72,93 78,50 62,42
88 19 61,50 55,75 66,60 65,50 62,34
89 180 52,00 55,50 62,70 79,00 62,30
90 328 40,00 67,83 63,35 78,00 62,30
91 65 55,75 54,25 76,10 63,00 62,28
92 666 72,00 47,33 62,60 66,50 62,11
93 124 44,50 67,67 64,37 71,50 62,01
94 254 54,25 57,50 64,70 71,50 61,99
95 1140 71,50 47,50 50,53 77,00 61,63
96 278 69,25 44,50 66,50 65,00 61,31
97 447 53,75 59,50 70,00 62,00 61,31
98 350 50,00 63,50 58,70 72,00 61,05
99 705 64,00 43,83 52,80 83,50 61,03
100 51 45,50 44,50 77,60 76,50 61,03
101 410 60,75 48,25 56,95 78,00 60,99
102 1326 48,25 58,25 57,45 80,00 60,99
103 1085 49,25 66,75 51,30 76,50 60,95
104 901 43,75 51,00 78,95 70,00 60,93
105 243 40,00 55,25 63,60 84,50 60,84
106 248 58,00 57,50 69,65 58,00 60,79
107 547 42,50 62,00 77,95 60,50 60,74
108 41 54,25 50,25 62,60 75,00 60,53
109 528 43,50 62,50 53,70 81,50 60,30
110 638 56,25 49,75 68,80 66,00 60,20
111 685 41,00 47,25 76,50 76,00 60,19
112 97 51,00 49,83 59,85 80,00 60,17
113 259 50,75 55,75 60,10 73,50 60,03
114 154 59,50 59,00 52,90 68,50 59,98
115 1181 45,00 61,00 57,10 76,50 59,90
116 167 50,50 47,00 62,85 79,00 59,84
117 532 41,00 49,75 78,50 70,00 59,81
118 824 46,25 58,00 69,00 65,50 59,69
119 344 40,25 51,75 77,20 69,50 59,68
120 979 40,00 58,75 66,70 73,00 59,61
121 1374 41,75 40,50 72,50 83,50 59,56
122 660 65,50 55,50 40,30 76,50 59,45
123 394 40,00 49,75 74,20 73,50 59,36
124 273 46,75 60,67 56,70 73,00 59,28
125 780 41,50 68,00 54,85 72,50 59,21
126 287 49,00 40,33 70,50 77,00 59,21
127 240 48,00 66,25 42,33 79,00 58,90
128 871 42,50 62,75 64,60 64,00 58,46
129 8 44,00 67,00 56,30 66,00 58,33
130 785 55,00 54,75 42,47 81,00 58,31
131 68 55,00 53,00 46,30 78,50 58,20
132 210 45,50 43,67 68,00 75,50 58,17
133 1388 49,00 58,50 40,40 84,50 58,10
134 551 40,75 55,00 65,00 71,50 58,06
135 1160 44,50 54,00 77,75 56,00 58,06
136 713 49,00 40,00 77,00 65,50 57,88
137 1312 56,75 49,00 58,70 67,00 57,86
138 814 69,50 56,83 40,30 64,00 57,66
139 1360 42,00 42,25 76,35 70,00 57,65
140 723 51,50 44,17 58,45 76,00 57,53
141 214 64,00 44,50 56,10 65,50 57,53
142 105 40,25 57,75 50,53 81,50 57,51
143 680 55,00 49,50 41,80 83,50 57,45
144 58 57,50 47,50 64,60 60,00 57,40
145 385 57,50 49,00 54,80 67,00 57,08
146 209 55,50 57,25 58,20 57,00 56,99
147 1194 47,50 63,50 61,75 55,00 56,94
148 698 45,00 50,00 55,40 77,00 56,85
149 458 45,50 57,00 68,20 56,00 56,68
150 543 49,75 51,50 50,40 75,00 56,66
151 688 55,75 50,50 58,10 60,00 56,09
152 735 46,00 52,75 62,55 63,00 56,08
153 14 46,00 54,67 64,30 59,00 55,99
154 426 40,25 52,67 60,90 69,50 55,83
155 649 41,75 66,75 44,30 70,50 55,83
156 1158 40,50 63,75 40,45 78,50 55,80
157 613 50,00 52,00 53,60 67,50 55,78
158 542 56,75 46,50 54,80 65,00 55,76
159 228 47,25 42,25 66,10 66,00 55,40
160 114 42,50 47,00 50,20 81,00 55,18
161 626 46,50 46,00 69,27 57,50 54,82
162 398 40,00 49,50 72,10 57,50 54,78
163 250 41,50 40,25 69,45 66,00 54,30
164 954 44,50 59,00 50,20 63,50 54,30
165 553 51,00 51,25 43,80 71,00 54,26
166 230 40,50 55,25 60,60 60,50 54,21
167 229 45,25 42,50 56,60 72,00 54,09
168 38 40,00 50,00 64,70 61,00 53,93
169 169 46,50 41,00 60,70 67,50 53,93
170 966 49,00 40,00 51,30 75,00 53,83
171 70 50,50 41,00 56,10 67,00 53,65
172 408 47,50 71,50 47,70 47,50 53,55
173 643 47,50 40,67 64,10 61,00 53,32
174 937 43,50 50,00 40,60 79,00 53,28
175 558 46,00 46,00 47,70 71,00 52,68
176 729 40,00 45,75 57,65 67,00 52,60
177 468 41,50 56,25 40,00 72,00 52,44
178 716 42,00 52,25 45,30 70,00 52,39
179 1369 46,00 52,25 53,20 58,00 52,36
180 881 43,00 42,50 65,10 58,50 52,28
181 461 46,50 53,25 40,30 68,50 52,14
182 348 55,75 47,75 52,30 52,50 52,08
183 483 41,50 42,50 64,00 59,50 51,88
184 235 40,00 45,50 65,60 56,00 51,78
185 934 40,00 47,25 62,60 57,00 51,71
186 1184 43,25 40,17 58,53 64,00 51,49
187 472 43,50 40,00 65,47 55,50 51,12
188 1213 49,50 48,25 52,70 54,00 51,11
189 189 57,75 40,00 42,30 63,00 50,76
190 1218 51,25 48,50 40,20 63,00 50,74
191 893 40,00 53,00 45,55 64,00 50,64
192 940 47,50 42,75 47,70 63,50 50,36

 

LIVE
LIVE

22:57 Πολιτική

Επιστολή Αναστασιάδη σε Γκουτέρες για Βαρώσια

22:42 Ελλάδα

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Κρήτη - Εκκενώθηκαν οικισμοί

22:27 Lifestyle

Το δημόσιο ξέσπασμα του Σάββα Πούμπουρα για τη μάσκα προστασίας – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

22:09 Οικονομία

ΤΖΟΚΕΡ: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς για τα 1.2 εκ ευρώ -ΠΙΝΑΚΑΣ

21:43 Αστυνομικά

Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο – Όχημα παρέσυρε πεζό

23:55 Αθλητικά

Ισοφάριση με πέναλτι του Φέλιξ (vid)

21:22 Πολιτική

Συνεχίζει την προπαγάνδα ο Ερντογάν: Έκανε ξανά ανάρτηση στα Ελληνικά

21:03 Οικονομία

Ακόμα πιο φθηνό το ρεύμα για τον Αύγουστο – Μέχρι πόσο θα πάνε οι μειώσεις- VIDEO

20:52 Πολιτική

Παράλληλη πρόκληση με τα Βαρώσια μεθοδεύουν οι Τούρκοι – VIDEO

20:46 Πολιτική

Πρόεδρος: «Έχουμε να κάνουμε με μια χώρα η οποία δεν σέβεται» - VIDEO

20:02 Κύπρος

Έξι νέα περιστατικά κορωνοϊού στα κατεχόμενα

23:50 Αθλητικά

Φλικ: «Δεν είναι Μπάγερν εναντίον Μέσι»

19:16 Ελλάδα

Νέα έκτακτη σύσκεψη Μητσοτάκη με Δένδια, Παναγιωτόπουλο και Φλώρο για την τουρκική προκλητικότητα

19:10 Ελλάδα

Νέα δραματική αύξηση κρουσμάτων στην Ελλάδα - 204 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι

18:30 Κύπρος

Όλες οι πληροφορίες για τα νέα κρούσματα: Τα 8 από τυχαίο έλεγχο - Μεγαλώνει η αλυσίδα μετάδοσης του pool party

18:20 Κύπρος

ΤΩΡΑ: 14 νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Κύπρο

18:17 Κόσμος

Προσγειώθηκε στη Βηρυτό πτήση με ανθρωπιστικό υλικό από την ΕΕ

23:35 Αθλητικά

Λειψία – Ατλέτικο: Με Ντάνι Όλμο το 1-0 (video)

18:16 Οικονομία

Η Κομισιόν δημοσίευσε την ετήσια έκθεση για μείωση διοικητικού φόρτου και απλοποίηση νομοθεσίας στην ΕΕ

18:15 Κόσμος

Ανθρώπινες αλυσίδες στο Μινσκ κατά της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων

Όλη η ενημέρωση σε ένα App