Ομίχλη, κατολισθήσεις και βρεγμένο οδόστρωμα ταλαιπωρεί τους οδηγούς – Η κατάσταση του οδικού δικτύου