Εργασίες συντήρησης στο οδικό δίκτυο-Τα σημεία που επηρεάζονται