Αυξήθηκαν οι θάνατοι από τροχαία στην Κύπρο – Προβληματίζουν τα στοιχεία

Η Κύπρος κατατάσσεται στην 18η θέση στην ΕΕ σε οδικούς θανάτους, σύμφωνα με την 14η ετήσια έκθεση Road Safety PIN Report που δημοσιεύει σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), στα πλαίσια του προγράμματος Road Safety PIN (Performance Index).
 
Συγκεκριμένα, το 2019 κατέγραψε αύξηση 6,1% στους οδικούς θανάτους. Καταγράφηκαν 52 οδικοί θάνατοι, που ήταν 3 περισσότεροι από το 2018. Σημειώνεται πως τα τελευταία 8 χρόνια παρατηρείται στη χώρα μας μια συνεχής αυξομείωση στους οδικούς θανάτους, με μέσο όρο τους 50 περίπου. Με την περσινή αύξηση, η Κύπρος έπεσε ένα σκαλί, από τη 17η στη 18η θέση στην ΕΕ27, στους θανάτους κατ’ αναλογία πληθυσμού.
 
Όπως αναφέρεται, το 2019 ήταν η έκτη συνεχής χρονιά με αργή πρόοδο για την οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού πέρυσι καταγράφηκε μόνο μικρή μείωση 3% στους οδικούς θανάτους και τις προηγούμενες 5 χρονιές σημειώθηκαν, από αμελητέες μειώσεις 1-2%, μέχρι και αύξηση 1% το 2015.
 
Πλέον κρίνεται ανέφικτη η επίτευξη του στόχου για μείωση κατά 50% των οδικών θανάτων από το 2010 μέχρι το 2020, αφού τώρα απαιτείται μείωση 34,5% κατά το τρέχον έτος, σε σχέση με το 2019. Αναμένεται βέβαια, μια μείωση στους οδικούς θανάτους φέτος, λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19, αλλά θεωρείται απίθανο να είναι τόσο μεγάλη που θα επιφέρει την επίτευξη του στόχου. Ακόμα όμως και να συμβεί αυτό, δεν μπορεί να θεωρηθεί επίτευγμα.
 
Η μείωση στους οδικούς θανάτους στην ΕΕ27 από το 2010 μέχρι το 2019 περιορίστηκε στο 24%, αντί του 46% που ήταν αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου του 50% μέχρι το 2020. Κανένα κράτος μέλος της ΕΕ27 δεν έχει πετύχει μέχρι σήμερα την αναγκαία μείωση, με την Ελλάδα να είναι η πλησιέστερη με 44% και ακολουθούν η Λετονία με 40% και η Λιθουανία με 39%. Επίσης η Νορβηγία, που είναι εκτός ΕΕ, κατέγραψε μείωση 49% στους οδικούς θανάτους από το 2010. Η Κύπρος, στο ίδιο διάστημα, κατέγραψε μείωση μόνο 13,3%.
 
Στην έκθεση αναφέρεται πως θα σώζονταν ακόμα 29.660 ζωές σε ολόκληρη την ΕΕ27, αν είχε επιτευχθεί ο στόχος μέχρι σήμερα. Η απώλεια σε οικονομικό όφελος για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, από τη μέχρι σήμερα αποτυχία στην επίτευξη του στόχου, ανέρχεται περίπου στα 87 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού η χρηματική αξία της αποτροπής ενός οδικού θανάτου, υπολογίζεται στα € 2,96 εκατομμύρια.
 
Πέραν, όμως, της αποτυχίας στο στόχο για τους οδικούς θανάτους, παρατηρείται μια σχεδόν απόλυτη αποτυχία της ΕΕ27 στη μείωση των σοβαρών οδικών τραυματισμών, αφού από το 2010 μέχρι το 2019, καταγράφηκε μια ελάχιστη μείωση 2,0%. Σημειώνεται πως μεγάλο ποσοστό των σοβαρών οδικών τραυματισμών, επιφέρουν μόνιμες αναπηρίες. Επισημαίνεται όμως, ότι η  Κύπρος έχει καταγράψει πολύ σημαντική επιτυχία στη μείωση των σοβαρών τραυματισμών από το 2010 μέχρι το 2019, με ποσοστό 42,0%, που ήταν η 2η μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ27, μετά από αυτή που κατέγραψε η Ελλάδα με 62,8%.
 
Η έκθεση αναφέρεται και στη δημοσιοποίηση τον Ιούνιο 2019 του Πλαισίου Πολιτικής 2021-2030 της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια, που, μεταξύ άλλων, εισάγει αριθμό Βασικών Δεικτών Αποδοτικότητας, για την παρακολούθηση της προόδου των κρατών μελών σε διάφορους τομείς. Για το σκοπό αυτό τα κράτη μέλη οφείλουν να συλλέγουν τα σχετικά στοιχεία και να τα διαθέτουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γίνεται επίσης αναφορά στο Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσεων για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030, που περιλαμβάνει πρόνοιες για τη δραστική αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας των οχημάτων, των οδικών υποδομών, αλλά και αναφορικά με τα “αυτο-οδηγούμενα” οχήματα.


LIVE: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕΦ
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΣΤΙΣ 17:35 SHOPPING STAR