Προσοχή! Έκλεισε δρόμος λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στη Λεμεσό