ΧΥΤΑ Πάφου – ΧΥΤΥ Κόσιης: 15 μήνες φυλάκιση με αναστολή στον Α. Κουρουζίδη