Δεν σταμάτησε στο σήμα αστυνομικών και ακολούθησε καταδίωξη – Εντοπίστηκαν εργαλεία στην κατοχή του