Του έκαψαν το όχημα αλλά του άφησαν και μήνυμα: «Τα τεράτσια εν δικά μου προειδοποιώ σε»