Πνιγμός μικρής Χριστίνας: Στόχος να διαπιστωθούν οι συνθήκες που την οδήγησαν στο θάνατο