Συναγερμός στο δικαστήριο Λευκωσίας λόγω ύποπτου αντικειμένου