Αποκάλυψη OMEGA: Υπήρχε κλειστό κύκλωμα στο «Ελευθερία» αλλά δεν τοποθετήθηκε

Αποκάλυψη OMEGA: Υπήρχε κλειστό κύκλωμα στο «Ελευθερία» αλλά δεν τοποθετήθηκε