Αστυνομία: Διερευνά ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα από δάνεια Συνεργατισμού