Αυτός ο δρόμος κλείνει λόγω της τελετής διαβεβαίωσης Χριστοδουλίδη

Αυτός ο δρόμος κλείνει λόγω της τελετής διαβεβαίωσης Χριστοδουλίδη