Δύο πρόσωπα δείχνουν τα κλειστά κυκλώματα για το κλεμμένο άγαλμα

Δύο πρόσωπα δείχνουν τα κλειστά κυκλώματα για το κλεμμένο άγαλμα